top of page
Laura Roig

( 01 )

Laura Roig Equey

Tècnic superior en disseny gràfic. (Escola Massana de Barcelona).

Tinc més de 10 anys d’experiència en el sector i sóc experta tant en l’el·laboració de propostes com en la gestió final del projecte.

He treballat com a dissenyadora gràfica en diferents estudis, Victor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

Paral·lelament treballo com a autònoma per diferents clients.  

 

Entre els meus punts forts senyalaria els següents:

• Creativitat i proactivitat a l'hora d'aportar idees i propostes.

• Acostumada a treballar en equip (respectuosa i resolutiva) i facilitat a adaptar-me a noves maneres de treballar.

• Passió per el món del disseny gràfic i l'art.

Coneixo molt bé els programes Adobe Illustrator, photoshop, indesign i faig servir wix per muntar pàgines web, tot i havent treballat també amb wordpress.

​​Parlo i escric correctament el català, el castellà i el francès (la meva llengua materna) i tinc un nivell mitjà d’anglès.

Técnico superior en diseño gráfico. (Escola Massana de Barcelona).

Tengo más de 10 años de experiencia en el sector y soy experta tanto en la elaboración de propuestas como en la gestión final del proyecto.

He trabajado como diseñadora en diferentes estudios, Víctor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

Paralelamente trabajo como autónoma para diferentes clientes.   

 

Entre mis puntos fuertes señalaría los siguientes:

• Creatividad y proactividad a la hora de aportar ideas y propuestas.

• Acostumbrada a trabajar en equipo (respectuosa y resolutiva) y facilidad para adaptarme a nuevas formas de trabajar.

• Pasión por el mundo del diseño gráfico y el arte.

Conozco muy bien los programas Adobe Illustrator, photoshop, indesign. Utilizo WIX para montar páginas web aunque también he trabajado con wordpress.

​​Hablo y escribo correctamente el catalán, el castellano y el francés (mi lengua materna) y tengo un nivel medio de inglés.

Technicienne supérieure en graphisme. (Escola Massana de Barcelone).

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le secteur et je suis experte dans la préparation de propositions et dans la gestion finale du projet.

 

J'ai travaillé comme designer graphique dans différents studios, Víctor Oliva, JQTrias, Eva Minguella.

 

En même temps, je travaille en tant que freelance pour différents clients.

 

Parmi mes points forts, je soulignerai les suivants:

• créativité et proactivité lors de la contribution d'idées et de propositions.

• Habitué a travaillé en équipes (respectueuse et résolutive) et facilité à m'adapter à de nouvelles façons de travailler.

• Passion pour le monde du graphisme et de l'art.

 

Je connais très bien les programmes Adobe Illustrator, photoshop, indesign. J'utilise WIX pour construire des pages web bien que j'aie aussi travaillé avec wordpress.

 

Je parle et écris correctement catalan, espagnol et français (ma langue maternelle) et j'ai un niveau moyen d'anglais.

Projectes gràfics

( 02 )

Projectes gràfics · proyectos gráficos · projets graphiques
Projectes artístics

( 03 )

Projectes artístics · proyectos artísticos · projets artistiques